Informacja o wprowadzeniu nowego układu ZUZP dla pracowników PP SA

Koleżanki i Koledzy!

Jak wcześniej informowaliśmy 25 organizacji związkowych podpisało nowy ZUZP i Regulamin Premiowania dla Pracowników Poczty Polskiej SA. Kolejnym krokiem ze strony pracodawcy była nieudana próba zarejestrowania nowego ZUZP w Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie, która ujawniła wiele błędów i nieścisłości w w/w dokumencie. Po kolejnych spotkaniach organizacji, które podpisały nowy ZUZP z pracodawcą i wniesieniu poprawek 01.07.2015r OIP w Warszawie zarejestrowała dokument. Organizacja nasza nie podpisała nowego ZUZP i Regulaminu Premiowania, gdyż uważamy, że będzie on niekorzystny dla pracowników PP, a szczegółowo opisaliśmy to we wcześniejszych komunikatach związkowych zamieszczonych na naszej stronie.

Poniżej przedstawimy, w jaki sposób pracodawca zamierza wprowadzić zapisy nowego ZUZP. W pierwszym etapie od 01.08. 2015 do 17.08.2015 pracownikom zostaną wręczone „porozumienia zmieniające.” Podpisanie tego dokumentu oznaczać będzie, że pracownik dobrowolnie przyjmuje nowe warunki wynagradzania i premiowania. Na ostatnim spotkaniu z pracodawcą 27.07.2015r w Warszawie padły zapewnienia , że pracownikowi będzie przedstawiane porozumienie zmieniające oraz wręczana kopia tego dokumentu tak, aby pracownik mógł w domu po zastanowieniu na spokojnie podjąć decyzję.Okazuje się jednak, że pracownik nie otrzyma kopii dokumentu, a jedynie będzie mógł sporządzić notatkę z jego treści. Jest to kolejnym przykładem nie dotrzymywania przez pracodawcę wcześniej ustalonych ze ZZ procedur.

W przypadku, gdy pracownik nie podpisze „porozumienia zmieniającego” nie mogą być wyciągnięte wobec niego żadne konsekwencje ze strony pracodawcy. Po nie podpisaniu porozumienia zmieniającego pracownikowi zostanie wręczone „wypowiedzenie zmieniające”, które jest jednostronną decyzją pracodawcy o zmianie warunków wynagradzania i zostaną one zmienione , ale odbędzie się to bez wyrażania akceptacji pracownika.

Należy pamiętać, że wypowiedzenie zmieniające nie jest wypowiedzeniem umowy o pracę.

Zarówno porozumienia zmieniające jak i wypowiedzenia zmieniające mogą zawierać tyko te zmiany, które wynikają z wprowadzenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu Premiowania.

Przewodniczący

Adam Drapała

18 października to Dzień Poczty Polskiej

W 1558 r. król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską.
Była to sformalizowana instytucja publiczna,
która przewoziła wiadomości na trasie Kraków-Wiedeń-Wenecja.
Swoje święto obchodzą dziś łącznościowcy i listonosze.

 

Archiwum

 

  

Galeria