SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW POCZTY POLSKIEJ
W GORZOWIE WLKP

 

 
 

 

 

Chcąc przybliżyć kontakt naszym członkom i sympatykom podjęliśmy decyzję o stworzeniu tej strony

O Nas

Nasza organizacja związkowa isnieje od niemal 30 lat i zrzesza

pracowników ,emerytów i rencistów Poczty Polskiej S.A

Jesteśmy organizacją zakładową w myśl zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r.(Dz.U.1991 nr 55 poz.234)
Nasza siedziba mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul.Jagiellończyka 4.

 

 
 

 

 

 

Historia

Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp.

Swoją historię rozpoczyna na początku 1984 roku, kiedy przy Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Gorzowie Wlkp powstała grupa inicjatywna w celu powołania organizacji związkowej. Grupy inicjatywne zrzeszały 65 członków z terenu WUP między innymi z Dębna Lubuskiego, Gorzowa Wlkp, Międzyrzecza , Międzychodu i Pełczyc.

Każda grupa inicjatywna wybrała swoich delegatów na spotkanie w celu powołania Komitetu Założycielskiego Związku. Podczas spotkania wybrano czworo przedstawicieli Komitetu Założycielskiego, którym powierzono prace związane z zarejestrowaniem związku i w dalszym etapie przeprowadzenie wyborów do Zarządu Związku, a zostali nimi :

  • Kreja Lilla
  • Kulesza Antonina
  • Ludwiczak Mieczysław
  • Zańo Maria

 

 

W dniu 31 maja 1984r. w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. nastąpiła rejestracja związku pod nazwą: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Poczty w Gorzowie Wlkp.

 

W dniu 15 czerwca 1984r. odbyło się pierwsze zebranie związkowe, na którym omówiono sprawy socjalne i bytowe oraz poczyniono pierwsze ustalenia dotyczące działalności związku i wyboru jego kierownictwa. Z różnych względów przedstawiciele Komitetu Założycielskiego postanowili nie kandydować do władz związku. Po burzliwej dyskusji Uchwałą Walnego Zebrania Wyborczego Nr 1/84 został rozwiązany Komitet Założycielski i powołany Zarząd NSZZ Pracowników WUP w Gorzowie w składzie 10 osobowym i 3 osobowa Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Związku została koleżanka Halina Urban. Kolejne wybory władz związku i Walne Zebranie Wyborcze w roku 1986 wyłania nowy skład Zarządu Związku. Od dnia 25 listopada 1986r. Przewodniczącym Związku została koleżanka Antonina Kulesza, która pełniła tę funkcję do dnia 21 marca 2007r. z małą przerwą od roku 1989 do roku 1991., Kiedy nastąpiło połączenie organizacji związkowych Poczty i Telekomunikacji? Od dnia 23 stycznia 1992 r. organizacja związkowa zmienia swoją nazwę na: Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej przy RUP w Gorzowie Wlkp., a od 22 lutego 1996r. nosi nazwę:

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp.
Przewodniczącymi kolejnej kadencji byli:

  • Józef Tomala
  • Janusz Polak

Obecnie Przewodniczącym Związku jest Adam Drapała, który tę funkcję pełni od dnia 14 marca 2012 roku

Obszarem działania naszej organizacji jest Poczta Polska SA na terenie całego kraju.

 

 

Reprezentujemy interesy członków związku w sprawach indywidualnych oraz zbiorowych. 

Jeśli chcesz przystąpić do Związku Zawodowego Pracowników Poczty,czekamy na Ciebie!

Pomożemy bronić Twoich praw pracowniczych, będziemy Cię reprezentować przed pracodawcą w sprawach indywidualnych, w przypadkach dyskryminacji, mobbingu czy też niesprawiedliwego traktowania.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Dobry kontakt to podstawa udanej współpracy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

W celu przystapienia do

Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej

 

Kontaktujcie się z nami na adres:

Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej ul. Jagiellończyka 4 .66-400 Gorzów Wlkp.

 

95 7210225   +48 502016067

adam.drpala@poczta-polska.pl


 

Archiwum

 

  

Galeria