Adam Drapała

Sytuacja w PPO

 

Z wielkim zdziwieniem i zaniepokojeniem obserwujemy ostatnie działania kierownictwa
dotyczące funkcjonowania Pionu Poczta Polska Ochrona. Rozpoczoł się proces likwidacji bez
wczesniejszych konsultacji ze stroną spoleczną niektórych Centrów Obslugi Gotówkowej
(COG).

info z dnia 08.06.2021 r.

Sytuacja w PPO

 

Archiwum

 

  

Galeria