Iwona Ziomek

Kandydat na Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Poczty Polskiej S.A

Drodzy Pocztowcy, Koleżanko i Kolego!

 

W najbliższym czasie odbędą się kolejne wybory przedstawiciela pracowników do Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Obecna kadencja była okresem mojej systematycznej i intensywnej pracy dla Pracowników Poczty Polskiej.
W ostatnich trzech latach, dzięki przychodom wypracowanym przez wszystkich Pocztowców, możliwy był wzrost wynagrodzeń, nastąpił też wzrost zatrudnienia w eksploatacji. Mam jednak świadomość, że nadal nie zaspokaja to potrzeb i w tak dużej firmie jak nasza, wiele jest jeszcze do zrobienia.
Przez cały okres kadencji jestem blisko Was, odwiedziłam wiele Waszych miejsc pracy, w tym większą część placówek pocztowych w całym kraju. Pomogłam rozwiązać problemy wielu Pocztowców, bez szumu i rozgłosu, uważając to za normalny element mojej codziennej pracy.
Słucham uwag i propozycji, z determinacją przekazując je Zarządowi oraz osobom merytorycznie odpowiedzialnym, a znaczną część realizuję sama. Wyrażając opinię w różnych dziedzinach aktywności Spółki (bo taka jest jedna z kompetencji przedstawiciela Pracowników w Zarządzie) zawsze myślę w kategoriach naszego wspólnego dobra. Jestem oddana sprawom pracowniczym i uważam, że swoją rolę – łącznika między Pracownikami a Zarządem, skutecznie wypełniam.
Kandyduję w wyborach, byśmy mogli wspólnie kontynuować działania już rozpoczęte oraz podejmować nowe, założone cele, dla dalszego rozwoju każdego Pocztowca i naszej Firmy.

Iwona-Ziomek info z dnia 19.02.2019

Odpowiedż na nieuzasadnione zarzuty wobec Pani Prezes Iwony Ziomek

Moi Drodzy,
widzę, że przewodniczący Solidarności nadal bezzasadnie podgrzewa swoją nieprawdziwą informację, obwiniając mnie o brak wypłacenia przez Zarząd premii za opanowanie ruchu świątecznego, dlatego zmuszona jestem jeszcze raz odnieść się do tego tematu i stanowczo stwierdzić, że jest to kłamstwo. Mówiłam o tym na FB i umieszczono też moje wyjaśnienie na Forum w Intranecie. Na roboczym spotkaniu Zarządu nie było dyskusji o okołoświątecznej wypłacie pieniędzy dla Pracowników. Kierownictwo, nie rozważało takiej możliwości z powodu złej kondycji finansowej Firmy. Nie było też żadnego głosowania. Uważam, że przewodniczący związku, z uwagi na brak skuteczności swoich ewentualnych działań (jeżeli takie w ogóle podejmował) w sposób wyrafinowany wprowadza Pocztowców w błąd, nastawiając przeciwko mnie

Ponownie podkreślam, że jest mi przykro, iż ciężko pracujący Pocztowcy, którzy w sposób uzasadniony są rozgoryczeni brakiem docenienia przez Pracodawcę wzmożonej pracy na święta, są w sposób haniebny manipulowani i stają się świadkami obrzucania błotem i brudnej kampanii rozpoczętej przez przewodniczącego. Szafując bezkarnie nieprawdziwymi argumentami, obawia się zapewne, że prawdą i transparentnością nie zdoła przekonać Pocztowców, żeby głosowali na rekomendowanych przez siebie dyrektorów, jako kandydatów na przedstawicieli Pracowników, na zbliżającą się kadencję. Rozumiem też zawiedzione ambicje przewodniczącego, że wygrała poprzednie wybory jakaś tam kobieta z WER Rzeszów i pokonała krezusów związkowych. Ciekawi mnie jaką następną wisienkę na torcie ma w zanadrzu? Być może kolejną sensację w postaci podwyższenia kwoty na posiłki profilaktyczne dla określonych grup Pracowników. Tylko, że podległe mi Biuro już dawno przeprowadziło procedurę, przekazało dokumentację Zarządowi i wiewiórki mówią, że na wyrażne sugestie tego związku wypłata została wstrzymana. A może po to, żeby wykorzystać to przeciwko mnie w kampanii? No nie, chyba nie? Widać jak na dłoni dążenia, aby wszelkimi metodami i za wszelką cenę wygrał teraz rekomendowany przez związek kandydat, który zajmuje już stanowisko członka Rady Nadzorczej i ma utorować drogę, do wprowadzenia tylnymi drzwiami kolejnego swojego (już bez wyborów i wyrażania woli Pracowników) co jednoznacznie czytamy w ostatnim apelu. Stąd już prosta droga do obsadzeniaswoimi całej naszej Firmy, niczym huba i jemioła, by dbać wyłącznie o swoje interesy.

Wspominanie w apelu o Układzie Zbiorowym Pracy jest wyjątkowo wyrafinowane. Sądzę, że nie trzeba przypominać (a może jednak trzeba pokazać?), kto lekką ręką i w trosce o Pracowników podpisał ten wyjątkowo niekorzystny dla nas dokument, który doprowadził, na wiele lat, do bardzo złej sytuacji Pocztowców.

Między innymi obniżono znacząco wynagrodzenia, zaprzestano wypłacania premii, dokonano dużych cięć etatowych, utraciło pracę, albo zrezygnowało z niej wielu wartościowych Pracowników, nie mówiąc o innych bonusach socjalnych. Było to działanie związkowe bez precedensu, a podwyżki w ostatnich dwóch latach nie mogą jeszcze zrekompensować tamtych strat! Gdyby nie było tak złego Układu (zaakceptowanego przez związek Solidarność), nie było by czego zmieniać, co nie jest obecnie takie proste. Ale gratuluję przewodniczącemu umiejętności przewidywania, ponieważ doprowadzenie do zmiany niekorzystnych zapisów Układu jest, obok pilnowania systematycznego wzrostu wynagrodzeń Pocztowców, jednym z najważniejszych moich zamierzeń na następną kadencję.

Drodzy Państwo, nie lubię brudnych kampanii i oszczerczych ataków, poprzednim razem trzymałam się od tego z daleka, ale jeżeli taki ton nadaje przewodniczący związku sądząc, że lud pocztowy to kupi i tym razem się uda takimi haniebnymi metodami, to jestem przekonana, że Pocztowcy mają swój rozum i tym razem też się nie uda.
Zwracam się do Was z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim, którzy nie mają możliwości zapoznania się z nią, abyśmy wspólnie przeciwstawili się pomówieniom i kłamstwom.

Pozdrawiam
Iwona Ziomek

Członek Zarządu Poczta Polska S.A.

tel. 22 656 53 01

tel. kom 502 014 349


KOMUNIKAT

Dzień Dobry
W związku z nieprawdziwą informacją przekazywaną przez NSZZ Solidarność w sprawie niewypłacenia premii świątecznej z winy Pani Iwony Ziomek Członka Zarządu wybranego przez pracowników Poczty Polskiej SA w załączeniu przekazuje stanowisko Pani Prezes. Jednocześnie informuje, że w związku ze złą sytuacją finansową Poczty Polskiej SA zarząd podjął decyzję o nie wypłaceniu dodatkowej premii świątecznej.
Pozdrawiam

Przewodniczący

Stanowisko Pani Prezes.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,

dziwi mnie bardzo wpis Pana Przewodniczącego Solidarności, który przekazuje Pocztowcom informacje ze spotkania, w którym osobiście nie uczestniczył i w sposób oczywisty mija się z prawdą.

Piątkowe spotkanie nie było posiedzeniem Zarządu, lecz roboczym spotkaniem członków Zarządu, w którym uczestniczyłam. Wśród innych bieżących tematów poruszaliśmy także temat wypłaty premii okołoświątecznej dla Pracowników. W dyskusji tej, kolejny raz, zresztą jak zawsze gdy chodzi o wzrost wynagrodzeń, wyraziłam zdecydowane stanowisko, że Pracownikom należy się dodatkowa rekompensata za trud i ogrom pracy, który wkładają w wykonywanie swoich obowiązków, a Pracodawca musi docenić, iż okres przedświąteczny wymaga jeszcze większego zaangażowania, żeby opanować na czas wzmożony ruch klientów i przesyłek.

Podkreślam, że na spotkaniu nie było żadnego głosowania i podejmowania decyzji w sprawie okołoświątecznej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, bo gdyby głosowanie się odbyło, to oczywiście jestem zawsze za przekazaniem dodatkowych pieniędzy dla Pracowników.

Uznając, że wyraźnie przestawiłam swoje stanowisko, a dalsza moja obecność nie była niezbędna, udałam się na kolejne umówione spotkanie, tym razem z Pracownikami placówek pocztowych. Wbrew temu co pisze Pan Przewodniczący, nie brak mi odwagi w reprezentowaniu Pracowników i podejmowaniu pro pracowniczych decyzji.

Przykro mi, że niepokoi się Pracowników takimi nie sprawdzonymi i nieprawdziwymi informacjami. Szczególnie w przedświątecznym okresie wzmożonej pracy, gdzie wszyscy oczekują uznania, spokoju i rozwagi.

Pozdrawiam Was serdecznie.

Iwona Ziomek

Członek Zarządu Poczta Polska S.A.

tel. 22 656 53 01 tel. kom 502 014 349

Poczta Polska S.A. Adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

00-940 Warszawa

NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72 Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony

Porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego – WRZKKPS

Chciałbym poinformować Państwa, że dzisiaj zostało podpisane Porozumienie, które gwarantuje podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego do 2500 zł (w przeliczeniu na etat) pracownikom najmniej zarabiającym. Wzrost wynagrodzenia nastąpi od 1 listopada 2018r. Ponadto Strona Pracodawcy zadeklarowała, że jeżeli możliwości ekonomicznofinansowe Poczty Polskiej na to pozwolą, uruchomiona zostanie po 20 listopada jednorazowa wypłata dla pracowników. W związku z zawarciem wspomnianego Porozumienia, Wspólna Reprezentacja Związkowa KKPS zakończyła trwający kilkanaście miesięcy spór zbiorowy. Dziękuje Wszystkim, którzy nas wspierali w trudnych negocjacjach z Pracodawcą i nie zwątpili w skuteczność naszych działań. Dziękujemy za cenne uwagi merytoryczne, poświęcony czas i udzielone wsparcie. Nie składamy broni, nadal będziemy walczyć o godną płacę wszystkich pracowników Poczty Polskiej.
Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPP w Gorzowie Wlkp.
Adam Drapała

Porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego – WRZKKPS

Komunikat

W dniu 26.06.2018r  na posiedzeniu Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp. podziękowaliśmy odchodzącej na emeryturę kol. Bogumile Brodackiej z UP Międzyrzecz za długoletni wkład w funkcjonowanie naszej organizacji,oraz zaangażowanie, trud i poświęcenie jakie wniosła przez te wszystkie lata pracując dla Poczty Polskiej.

Wzrost wynagrodzeń 2018

W załączeniu kierunkowe ustalenia zakładowych organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej w 2018 roku

 

Archiwum

 

  

Galeria