Adam Drapała

Manifestacja 18.10.2014

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 18 października 2014 odbyła się pokojowa manifestacja pocztowców pod Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.
W manifestacji tej uczestniczyli również członkowie naszej organizacji związkowej. Podczas manifestacji padło wiele gorzkich słów pod adresem Zarządu Poczty Polskiej SA. Do właściciela spółki tj. Ministra Administracji i Cyfryzacji zostało skierowane pismo organizacji
związkowych uczestniczących w tym spotkaniu, które przedstawiam w załączeniu.
Mimo wcześniejszego poinformowania zarówno Zarządu Poczty Polskiej SA jak również Ministra MAiC o mającej odbyć się w dniu 18.10.2014r. manifestacji pocztowców – ŻADEN przedstawiciel Poczty ani Ministerstwa nie pojawił się na tym spotkaniu.
Również środki masowego przekazu tj. radio i telewizja nie pochyliły się zbytnio nad tym tematem. Pojawiły się tylko krótkie lakoniczne informacje.
W galerii wkrótce zostaną umieszczone zdjęcia z manifestacji.

Komunikat z dnia 20.08.2014

W dniu 20 sierpnia 2014 odbyło się w Warszawie spotkanie organizacji związkowych działających w Poczcie Polskiej SA z przedstawicielami Pracodawcy w sprawie podziału funduszu wynagrodzeń osobowych na rok 2014 na jednostki organizacyjne oraz rezerwy Spółki, natomiast w dniu 21 sierpnia 2014 spotkanie wewnętrzne Związków Zawodowych dotyczące powołania wspólnego zespołu przedstawicieli związkowych do negocjowania nowej wersji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy .

Przedstawiony przez Pracodawcę projekt nowego ZUZP został przez organizacje związkowe odrzucony w całości, jako dokument likwidujący wiele uprawnień pracowniczych. Jednocześnie organizacje związkowe skierowały pismo ( w załączeniu) w sprawie odstąpienia od wypowiedzenia dotychczas obowiązującego ZUZP do Zarządu Poczty Polskiej SA. Pismo zostało również przekazane do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA, do Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz do kancelarii Premiera.

Adam Drapała
Przewodniczący ZZPPP

Komunikat z dnia 15.07.2014

Koleżanki i Koledzy!
W dniu 15 lipca 2014 odbyło się w Warszawie spotkanie Zarządu Poczty Polskiej SA z
przedstawicielami organizacji związkowych działających w PPSA.
Tematem spotkania była informacja w zakresie powołania Pionu Finansów
oraz omówienie projektu systemu wynagradzania pracowników PPSA.

Obchody XXX Lecia powstania naszej organizacji związkowej.

W dniu 31 maja 2014r. odbyły się skromne obchody XXX Lecia powstania naszej organizacji związkowej

Gościliśmy Przewodniczących Związku , którzy pełnili tę funkcję przez okres XXX lecia. Były kwiaty, życzenia , uściski . Zdjęcia z obchodów w naszej galerii. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp swoją historię rozpoczyna na początku 1984 roku, kiedy przy Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Gorzowie Wlkp powstała grupa inicjatywna w celu powołania organizacji związkowej. Grupy inicjatywne zrzeszały 65 członków z terenu WUP między innymi z Dębna Lubuskiego, Gorzowa Wlkp, Międzyrzecza , Międzychodu i Pełczyc

Każda grupa inicjatywna wybrała swoich delegatów na spotkanie w celu powołania Komitetu Założycielskiego Związku. Spośród delegatów grup inicjatywnych (teren WUP Gorzów ) wybrany został 15 osobowy Komitet Założycielski Związku. Podczas spotkania wybrano czworo przedstawicieli Komitetu Założycielskiego, którym powierzono prace związane z zarejestrowaniem związku i w dalszym etapie przeprowadzenie wyborów do Zarządu Związku, a zostali nimi

• Kreja Lilla

• Kulesza Antonina

• Ludwiczak Mieczysław

• Zańko Maria

W dniu 31 maja 1984r. w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp nastąpiła rejestracja związku pod nazwą: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Poczty w Gorzowie Wlkp. W dniu 15 czerwca 1984r. odbyło się pierwsze zebranie związkowe, na którym omówiono sprawy socjalne i bytowe oraz poczyniono pierwsze ustalenia dotyczące działalności związku i wyboru jego kierownictwa . Z różnych względów przedstawiciele Komitetu Założycielskiego postanowili nie kandydować do władz związku. Po burzliwej dyskusji Uchwałą Walnego Zebrania Wyborczego Nr 1/84 został rozwiązany Komitet Założycielski i powołany Zarząd NSZZ Pracowników WUP w Gorzowie w składzie 10 osobowym i 3 osobowa Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Związku została koleżanka Halina Urban.

Kolejne wybory władz związku i Walne Zebranie Wyborcze w roku 1986 wyłania nowy skład Zarządu Związku.

Od dnia 25 listopada 1986r. Przewodniczącym Związku została koleżanka Antonina Kulesza, która pełniła tę funkcję do dnia 21 marca 2007r. z małą przerwą od roku 1989r do roku 1991., kiedy nastąpiło połączenie organizacji związkowych Poczty i Telekomunikacji

Od dnia 23 stycznia 1992 r. organizacja związkowa zmienia swoją nazwę na : Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej przy RUP w Gorzowie Wlkp, a od 22 lutego 1996r. nosi nazwę:
Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczącymi kolejnej kadencji byli: Józef Tomala i Janusz Polak. Obszarem działania naszej organizacji jest Poczta Polska SA na terenie całego kraju.
Obecnie Przewodniczącym Związku jest
Adam Drapała,
który tę funkcję pełni od dnia 14 marca 2012 roku.

Nowe sorty mundurowe dla pracownikó w CUK Pismo z dnia 28 maja

Nowe sorty mundurowe dla pracowników CUK

Szanowny Panie Dyrektorze!

W ostatnim czasie pracownicy CUK w całym kraju zaczęli otrzymywać nowe sorty ubioru służbowego, które w niczym nie nawiązują do obecnie używanych ubiorów. Fatalna jakość materiału, przypominająca drelich stosowany raczej w zakładach przemysłowych i przez firmy sprzątające oraz kolor niebieski, nie mający nic wspólnego z obecnie stosowanym – granatowym.

Nadmieniam, że w/w sorty wydawane są sukcesywnie tj. zgodnie z kończącymi się różnymi okresami używalności obecnych składników ubiorów służbowych.Dochodzi więc do sytuacji, w których pracownik ubrany jest w jasno-niebieską kurtkę z fatalnego jakościowo materiału,granatowe spodnie i czarne buty, co bardzo źle wpływa na wizerunek zarówno CUK jak i całej spółki.

Obecnie pracownicy CUK większość swoich zadań związanych z logistyką gotówki oraz inkasem wykonują dla podmiotów zewnętrznych: Banki, Hurtownie, Sklepy sieciowe itp, dlatego na wygląd zewnętrzny trzeba zwrócić szczególną uwagę. Z naszych obserwacji wynika, że jeżeli pracowników CUK wyposaży się w „nowego” typu sorty – będziemy najgorzej umundurowaną firmą zajmującą się ochroną osób i mienia . Nadmieniam, że kilkanaście lat temu, również sugerując się wyłącznie najniższą ceną, dokonano zakupu ubiorów służbowych dla CUK z bardzo podobnego , kiepskiego jakościowo i kolorystycznie materiału. Jak się później okazało, była to zła decyzja i firma wycofała się z niej po wielu protestach samych pracowników jak i organizacji związkowych. Jak widać nie wyciągnięto żadnych wniosków.

W związku z powyższym Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej w Gorzowie Wlkp zwraca się o podanie następujących informacji:

  • 1) kto z ramienia Poczty Polskiej SA zajmował się przetargiem na ubiory służbowe dla CUK ?
  • 2) jakie „oszczędności” przyniósł zakup tak tandetnych sortów,?
  • 3) czy był powołany zespół składający się z pracowników CUK testujący w/w sorty – jeśli tak to gdzie i kiedy?
  • 4) jak się ma oszczędzanie na umundurowaniu do wypłaconych w 2014 roku nagród pracownikom CUK ( 96 osób) z rezerwy Spółki w kwocie 248, 3 tys zł?

Pozdrawiam

Przewodniczący ZZPPP w Gorzowie Wlkp.

Adam Drapała

ul. Jagiellończyka 4

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957210225, Kom. 502016067

Zał. Zdjęcie pracownika CUK w nowym umundurowaniu

Nowe sorty mundurowe dla pracownikó​w CUK Pismo z dnia 28 maja 2014 roku

 

Archiwum

 

  

Galeria