Adam Drapała

Informacja na temat nowego systemu wynagradzania w PP SA

Informacja na temat nowego systemu wynagradzania w PP SA

Koleżanki i koledzy!

W dniu 07.08.2013 r na spotkaniu w Warszawie Pracodawca przedstawił partnerom społecznym projekt nowego systemu wynagradzania w Poczcie Polskiej . Celem wprowadzenia tego projektu wg Pracodawcy jest m.in. .

 • zwiększenie atrakcyjności Poczty jako pracodawcy
 • wzrost zadowolenia i zaangażowania pracowników
 • poprawa wyniku finansowego Poczty

Nowy system zmniejsza ilość kategorii zaszeregowania z 20 do 9 oraz określa nowe przedziały płacowe przypisane danej grupie zawodowej. Ponadto zakłada włączenie wszystkich dodatków gwarantowanych do wynagrodzenia zasadniczego czyli;

 • dodatek stażowy
 • premia roczna
 • dodatek funkcyjny
 • dodatki do konwojowania

Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o w/w dodatki. W projekcie przedstawiono przykładowe symulacje wypłaconej premii w nowym systemie po włączeniu wszystkich dodatków do wynagrodzenia zasadniczego na przykładzie listonosza i asystenta UP. Wypłata premii i jej wysokości uzależniona będzie od;

 • wyniku biznesowego spółki
 • realizacji zadań premiowych
 • oceny przełożonego
 • liczby nieobecności w kwartale

W przykładowym naliczeniu premii dla listonosza i asystenta U P pracodawca przyjął optymistyczne i bardzo optymistyczne mierniki odpowiadające za wysokość premii a mianowicie ;

 • zadania premiowe zrealizowane na poziomie 90% i 120%
 • jednostka osiągnęła 100% zakładanego planu
 • w okresie ocenianym absencja wyniosła 5 dni
 • przełożony ocenił pracownika dobrze

Oczywiście pracodawca nie pochylił się nad przykładem, w którym w/w mierniki nie będą tak dobre, a to w konsekwencji spowoduje zmniejszenie premii lub jej brak. W projekcie znalazł się zapis o wyłączeniu pewnej grupy stanowisk menadżerskich z nowych regulacji płacowych .Ich wynagrodzenia mają być kształtowane dowolnie przez Zarząd. Nie podano jakich i ilu stanowisk to dotyczy i jakie będą stawki wynagrodzeń na tych stanowiskach. Na tej stronie nie możemy przedstawić szczegółów projektu , gdyż został on objęty klauzulą ,,Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Natomiast zachęcamy wszystkich pracowników do zapoznania się ze szczegółami na stronie intranetowej w zakładce „ Nowy System Wynagradzania w PP” oraz przesyłanie swoich opinii i sugestii na adres wynagrodzenia@poczta-polska.pl i do naszej organizacji związkowej – mailowo lub pisemnie

 

Archiwum

 

  

Galeria